KAURILA-MUSKON KYLÄSIVUT

Kaurilan Kylätalo-hanke

1.5.2003 - 31.12.2005


Hankesuunnitelma

Hankkeen vetäjät:

Hankkeen hallinnoija: Kaurilan Erä ry
Hankevastaava: Ilpo Tuunainen
Hankesihteeri: Reino Löppönen

Ohjausryhmä:

  • Marketta Karhu (marttayhdistykset)
  • Kari Kinnunen (Kaurila-Muskon kylätoimikunta)
  • Liisa Laasonen (Jetina ry ja Tohmajärven kunta)
  • Ilpo Tuunainen (Kaurilan Erä ry)
  • Reino Löppönen (Ellilän Matkailutila)

Hankkeen kustannusarvio:

  • Kehittäminen: 17 659 euroa
  • Koneet ja laitteet: 5 490 euroa
  • Rakentaminen: 90 334 euroa

Päämäärät

Hankkeella pyritään lisäämään kylällä asuvien ja kesäasukkaitten viihtyvyyttä, yhdistysten ja yritysten yhteistyötä.

Vanha, kulttuurihistoriallisesti arvokas koulurakennus saneerataan viihtyisäksi kokoontumispaikaksi, jossa voi kokoontua ympäri vuoden. Se mahdollistaa mm. kansalaisopiston toiminnan.

Rakennuksessa olevaa koulumuseota kehitetään tuomalla esille mm. jatkosodan historiaa.

Sotilaat huovalla haitarin kanssa Nenosenlammella kesällä 1941

Matkailussa hyödynnetään olemassa olevia vetovoimatekijöitä, kuten luontoa, Jänisjoen vesiretkeilyreittiä ja paikallista historiaa.

Suoritetaan kylähaastattelu, jonka perusteella tehdään kyläsuunnitelma.

Kylällä olevia tontteja tullaan markkinoimaan tehokkaasti mm. kyläsivuilla.

Hankkeella tulee olemaan piristävä vaikutus ihmisten sosiaalisten kontaktien lisääntymiseen. Hankkeella toivotaan saatavan jopa uusia yrityksiä, esim. pitopalvelu ja kyläavustaja.

Lähtötilanne ja tarpeet

Kaurilan kylä on Tohmajärven itäisin kylä. Se mainitaan itsenäisenä jo vuonna 1589, jolloin sen nimi oli Gaurilanvaara. Taloja oli kymmenen 1630 - 50- luvuilla, ne kaikki olivat luterilaisten miehittämiä. Kylää halkoo kantatie 70, jota pitkin kulkee vuosittain jo lähes miljoona rajanylittäjää. Tie tunnetaan myös kansainvälisenä "Sinisenä tienä" ja aikoinaan matkailijoitten suosiossa olleena "Runon ja rajan tienä".

Kylän läpi kulkeva Sortavala - Joensuu- välinen rautatie valmistui 1894. Niiralasta onkin kehittynyt toiseksi suurin tavarankulun ylityspaikka valtakunnassa.

Jänisjoen oppaat vesillä kanootillaan

Kylän pohjoisreunalla virtaa Jänisjoki ja eteläreunalla Tohmajoki. Jänisjoki, jonka varrella on hyvin hoidettuja rantautumispaikkoja laavuineen ja nuotiopaikkoineen alkaa olla tunnettu matkailijoitten piirissä.

Palveluja ei kylältä löydy, lähin kauppa on Niiralassa ja ala- aste on Uusi- Värtsilässä.

Vaikka kylällä on vajaat 200 asukasta, niin kylästä löytyy useita yhdistyksiä ja mm. metsästysseurassa on noin 50 jäsentä, mikä on merkittävä vahvuus hankkeen toteuttamisessa.

Kylätoiminta on ollut kuitenkin hiipumassa 80- luvun toiminnan vuosista, jolloin kylään puuhattiin kunnallinen vedenjakelu. Noista vuosista on muistona koulun seinällä kunniakirja, kun kylä valittiin Pohjois- Karjalan "Vuoden kyläksi".

Kaurilakaan ei ole voinut välttyä maaseutua voimakkaasti koetelleesta murroksesta, kylä on menettänyt asukkaita, ikärakenne on muuttumassa ja parhaillaan on menossa raivaaja- sukupolven lasten eläkkeelle siirtyminen.

On onni, että osalle tiloista on löytynyt jatkaja. Niiden tilojen, joilla ei ole jatkajaa, pellot ovat kuitenkin hyödyttämässä kylän muita viljelijöitä. Kylällä on mm. maakunnan suurin sikala.

Ihmiset haluavat kuitenkin jäädä asumaan tiloilleen ja mm. paluumuuttajia olemme saaneet siten, että täysin käyttämättömiä asuintaloja on vaikea löytää.

Kylässä on myös nuoria lapsiperheitä, joitten työpaikka on kylän ulkopuolella ja rajavartiosto antaa töitä muutamille perheille. Lisäksi kylällä on maatilamatkailu- yritys ja ohjelmapalveluja tarjoava yritys.

Kylätoimintaa on vaikeuttanut kylältä puuttuvat asialliset kokoontumistilat. Koulurakennus on ollut lähes käyttämättömänä ja kunnankaan voimavarat ei ole riittäneet rakennuksen korjaustoimenpiteisiin.

Vanha kansakoulu talvella ennen remonntia

Kunta myi koulukiinteistön

Kun Tohmajärven kunta halusi myydä koulurakennuksen kylän käyttöön, kyläläiset kutsuttiin keskustelutilaisuuteen, jossa pohdittiin asiaa monelta kantilta.

Nähtiin monien uhkienkin jälkeen, että koulun hankinta olisi ratkaisu kokoontumistila- ongelmaan ja sillä tulisi olemaan paljon positiivisia vaikutuksia kyläläisten viihtyvyyteen.

Koulurakennus on ollut kylmillään koulunpidon lopettamisesta, vuodesta 1973, lähtien ja kaipaa peruskorjausta. Koulun yhdessä luokassa on ollut koulumuseo, joka on ollut viime vuosina avoinna sekä tilauksesta että Potsipäivien aikaan.

Niinpä sovittiin yhteisesti, että kiinteistö hankitaan ja ostajana on Kaurilan Erä ry. Kaupat kunnan ja metsästysseuran välillä tehtiin 11.3.2002. Kauppahinta oli 2500 euroa ja maapohja, Kaurilan koulun sekä Okkulalammen tontit, vuokrattiin viideksikymmeneksi vuodeksi.

Takaisin ylös, Yhdistykset-sivulle, Tapahtunutta 2004-2005-sivulle, Kuvagalleriaan


Tapahtunutta:

Ks. tapahtunutta 2006: kattomaalaus viimeisteli hankkeen aiemmin sovitulla tavalla ja käyttöinfo- tilaisuudessa sovittiin kylätalon tilojen ylläpidon ja käytön jatkosta.

Kylätalo- hanke näyttävästi esillä Pajarinhovissa

Marketta ja Reino istumassa esittelytilan pöydän ääressä

11.1.2005 järjestettiin Karelia Expertin ryhmämatkojen myyntipäivä Kiteen Pajarinhovissa.

Mukana oli yhdistysten ja järjestöjen edustajia Kouvolan, Lappeenrannan, Imatran sekä Mikkelin ja Savonlinnan alueelta kaksi linja- autollista, eli noin kahdeksankymmentä henkeä. Lisäksi tapahtumaan osallistui lähinnä Joensuun kaupungin ja lähialueen yrityksistä ja yhteisöistä 40 sihteeriä.

Tilaisuudessa päästiin esittelemään kylätalon monipuolisia palveluita sopivana juuri näille kohderyhmille. Kylätalomme saikin ansaittua huomiota juuri hyvän sijaintinsa, historiansa sekä koulumuseon ansiosta.

Esittelimme kylämme matkailuyrityksiä ja yhdistyksiä, jotka tuottavat matkailupalveluita. Kerroimme laajasti myös Tohmajärven kunnan matkailutuotteista, kuten tapahtumista, kesäteattereista ja museoista.

Potsipäivät toi koulumuseoon kuhinaa:

Potsipäivien aikana tutustui lähes 120 ihmistä Kaurilan kylätaloon ja koulumuseoon.

Kylätalo- hanke Karjalan messuilla Joensuussa

Näkymä esittelytilaan, etualalla TE-keskuksen pöytä, taustalla Kaurilan piste

Marketta ja Satu Karhu sekä Reino Löppönen olivat esittelemässä Kaurila- Muskon kylää ja kylätalo- hanketta Jetina ry:n osastolla sunnuntaina.

Juttusilla kävi mukavasti messuvieraita, jotka kyselivät kuinka vastaavan kaltaisia hankkeita saadaan aikaan. Solmittiin myös kontakteja matkailuun liittyen.

Keski- Karjalan messut

Kaurilan kylätalo esillä Keski- Karjalan messuilla Kiteellä, 23 - 24. huhtikuuta Tohmajärven kunnan osaston yhteydessä.

kiven painuman kohta eteisen lattiassa

Kylätalon remontti jatkuu...

Kävimme nyt eteisen ja isonluokkahuoneen kimppuun.

Avasimme ison luokkahuoneen lattian, jotta pääsemme nostamaan sieltä noin seitsemän senttimetrin mittaisen painauman. Lattian alla oleva kivi oli painunut, koska se oli osittain aikoinaan vesijohtoa varten kaivetun ojan päällä.

Myös eteisen lattian painauma korjattiin (ks. kuvan nuoli).

Kyläilta kylätalolla

Kyläilta 4. toukokuuta keräsi kolmisenkymmentä innokasta asukasta kuulemaan mitä hankkeelle kuuluu ja miettimään kylämme tulevaisuutta.

Kaurila- Muskon kylätoimikunnan puheenjohtaja Marketta Karhu avasi tilaisuuden ja samalla esitteli kyläkyselyn yhteenvedon ja kyläsuunnitelman.


Takaisin ylös, Yhdistykset-sivulle, Tapahtunutta 2004-2005-sivulle, Kuvagalleriaan

© Kaurilan Erä & Kaurila-Muskon Kyläyhdistys